Tony Emilson
TE | Presentation | Bilder | Om konstnären | Utställning 2002 | Konstnären själv har ordet | Playtime | Kontakt

En presentation av Tony Emilson

Skulptör, född 1925 i Lannaskede, Jönköpings län.
Bodde i Stallarholmen utanför Strängnäs 1952-1973.
Bosatt i Provence åren 1973 - 2006.
Återflyttad till Sverige 2006 där han bodde i Nynäshamn
fram till sin bortgång Juli 2015.

Måleristudier för Otte Sköld, Académie Libre (Rhode och Olofsson).
Académie de la Grande Chaumière, Paris. Innehavare av Statens stora arbetsstipendium 1970, 1971.

Representerad på Moderna Muséet, Stockholm, Eskilstuna Konstmuseum, Smålands Konstarkiv, vid universiteten i Lund och Umeå, i Stockholm, Malmö, Strängnäs, Västerås och Nice stads samlingar.

Offentliga arbeten: "Nike" 1964 Bredäng Stockholm, "Källan" 1966 Värnamo, "Övergiven Världsbild" 1970, Rocksta sjukhem, Stockholm, "Sipprande" 1965, "Byst" 1965, "Sond" 1969, samtliga tillhörande Stockholms Skoldirektion.

Separatutställningar: Sturegalleriet, Stockholm 1958, 1960. Sveagalleriet, Stockholm 1962,
Galleri Hedenius, Stockholm 1966, 1969, 1971, Eskilstuna Konstmuseum 1956, 1965, 1970,
Skövde Konsthall 1967, Artoteket, Skövde 1972, Limhamns Konstförening 1968, Stadsbiblioteket, Strängnäs 1970, Nutida Konst, Uppsala 1959, Västerås Konsthall 1965, Sparbanken Toulon 1980, Galerie Alphonce Chave, Vence 1981, 1991, Galerie Mossa, Nice 1983, Centre Culturel Suédois,
Paris 1984, Espace Interrogation, Toulon 1089, Eskilstuna Konstmuseum 1998, Galerie La Pointe Badine, Vence 2001, Konstnärshuset Stockholm 2002.

Förutom ett flertal samlingsutställningar i Sverige har Tony Emilson deltagit i följande offentliga utställningar i utlandet: "11 Artistes Suèdois" AIA-Gallery, London 1963, Galerie Creuze, Paris 1965, Hilton Gallery, Aten 1965, "Zeitgenössische Schwedische Kunst" Belgrad, Zagreb, Wien 1965, Warzawa, Västberlin, Kiel, Köln 1966. Nordiska Konstförbundets utställning i Trondheim 1965,
"Swedish Art" på Moderna Muséet i Kyoto och i Tokyo 1972. Biennalen i Menton 1974, "Suède" Carrefour Culturel de Toulon 1976.

Litteratur: Ord och Bild 1961: Eugen Wretholm "Nya former i svensk skulptur", Konstrevy 3 1963: Eugen Wretholm "Formtankar i järn", Nytt Svenskt Konstnärsgalleri 1966. Konstlexikon, Natur och Kultur 1972. Bildkonsten i Norden, Vår egen tid 1973. Svensk Konsthistoria, Signum 1986. Natur och Kulturs Konstnärslexikon 1991.