Tony Emilson
TE | Presentation | Bilder | Om konstnären | Utställning 2002 | Konstnären själv har ordet | Playtime | Kontakt
Att alltid bara göra det man måste för att man är den man är. Vilken annan linje finns att följa. Om resultatet blir nyskapande eller epigoneri, om resultatet blir av sin tid, före sin tid, efter sin tid kan jag inte mycket grubbla över. Uppriktighet mot mig själv och trohet mot de egenskaper vilka konstituerar just mig, får bli mitt rättesnöre. Det sämsta resultat jag då kan uppnå är en i möjligaste mån sann bild av en enda individ och det är alltid något. Ja, har jag verkligen lyckats vara ärlig är det mer än bara något.